اسانس مصنوعی

اسانس مصنوعی 

-انواع اسانس و طعم دهنده های مصنوعی موجود :

 

 

Gianduia flavour

اسانس جاندویا ( نوتلا)

BISCUIT flavour

اسانس بیسکویت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اسانس های مصنوعی:

فرآورده هایی هستند که به طور تجاری از مواد شیمیایی آلی شبیه اسانس های طبیعی تهیه می گردند و بویی شبیه اسانس های طبیعی دارند.