اسانس شبه طبیعی

 

اسانس شبه طبیعی

-انواع اسانس و طعم دهنده های شبه طبیعی موجود :

 

banana flavour

اسانس موز

vanilla flavour

اسانس وانیل

tutti-frutti flavour

اسانس چند میوه

strawberry flavour

اسانس توت فرنگی

raspberry flavour

اسانس تمشک

dark chocolate flavour

اسانس شکلات تلخ

vanilla-cream flavour

اسانس وانیل خامه ای

vanilla french flavour

اسانس وانیل فرانسوی

espresso coffee flavour

اسانس قهوه اسپرسو

 

butter flavour

اسانس کره

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اسانس شبه طبیعی :

فرآورده های هستند که از ترکیب مواد اولیه معطر به وجود می آیند و از نظر بو شبیه اسانس های طبیعی می باشند.