اسانس های طبیعی

اسانس ها و طعم دهنده های طبیعی:
یکی از انواع اسانس ها، اسانس های طبیعی می باشد.
اسانسهای طبیعی مخلوط پیچیده ای از مواد فرارو معطرهستند که توسط موجودات زنده و بیشتر، گیاهان بیوسنتز می شوند. اسانسهای طبیعی عمدتاً بوسیله تقطیر با آب، بخار آب و یا فشردن در مورد مرکبات استخراج می شوند.
اسانسهای طبیعی به عنوان منبع طبیعی مهم برای محصولات طبیعی تجدید شونده مورد توجه می باشند، عصاره های گیاهی و جانوری که توسط حلالهای مختلف بدست می آیند شامل اسانسهای طبیعی نمی شوند.
چگونگی تهیه اسانس ها از گیاهان:
به طور معمول مواد روغنی فرار از اندام های مختلف گیاه مانند گل، جوانه، میوه، برگ، بذرو غیره استخراج می گردد.
استخراج این مواد از گیاه به روش های زیر صورت می گیرد:

در کمیت و کیفیت اسانس استخراج شده عوامل مختلفی مانند : زمان برداشت محصول، نحوه جمع آوری، طریقه خشک کردن و بسته بندی و نگهداری مؤثر می باشد.

نکاتی که در حین استخراج اسانس ها باید رعایت گردد:
– برای بدست آوردن حداکثر مقدار اسانس از یک گیاه (که اسانس از اندام های مختلف به جزء گل گرفته می شود) باید گیاه را حتما قبل از گل دادن چید. زیرا در این زمان گیاه حداکثر اسانس خود را داراست و بعد از گل دادن حدود ۷۰ درصد اسانس خود را از دست می دهد.
– از گیاهانی که برای پرورش آنها از موادشیمیایی استفاده نشده است اسانس استخراج گردد . تا در اسانس مواد شیمیایی و رادیو اکتیو وجود نداشته باشد.
– اکثر اسانس ها بعداز دوبار تقطیر شدن، قابلیت بی رنگ شدن را دارند، البته اسانس بابونه یک استثناء می باشد و رنگ آبی دارد.

حقیقت “طبیعی” چیست؟
تحقیقات نشان داده است که وقتی کلمه “طبیعی” در بسته بندی مواد غذایی باشد به نظر می رسد مردم تمایل بیشتری به محصول، از جمله سالم بودن آن دارند.
در مورد عطر و طعم طبیعی، منبع اصلی باید یک گیاه یا حیوان باشد. در مقابل، منبع اصلی عطر و طعم مصنوعی یک ماده شیمیایی ساخته شده بدست انسان است.
نکته مهم این است که تمام طعم دهنده های حاوی مواد شیمیایی، طبیعی یا مصنوعی هستند. در واقع، هر ماده در جهان از جمله آب از مواد شیمیایی تشکیل شده است.
علاوه بر منبع عطر و طعم دهنده اصلی ، این مخلوط می تواند شامل بیش از ۱۰۰ مواد شیمیایی مختلف، از جمله مواد نگهدارنده، حلال ها و مواد دیگر باشد اینها به عنوان “مکمل های اتفاقی” تعریف شده اند.
با این حال، تولید کنندگان مواد غذایی لازم نیست افشا کنند که این مواد افزودنی از منابع طبیعی یا مصنوعی است. تا زمانی که منبع طعم دهنده اصلی از کارخانه و یا مواد حیوانی می آید، آن به عنوان عطر و طعم طبیعی طبقه بندی شده است.