آخرین اخبار فروش جهانی روغن تا ۱۶ / ۲ / ۲۰۱۷

آخرین اخبار جهانی روغن تا ۱۶ فوریه ۲۰۱۷

قیمتهای فروش آتی سویا در پانزدهم فوریه با ۱۱ تا ۱۶ سنت افزایش در ۱۲ قرارداد اول بسته شد. افزایش میزان خرید صندوقهای سرمایه گذاری و عدم فروش کشاورزها از دلایل افزایش قیمت فروش آتی سویا می باشد. در پانزدهم ماه فوریه قیمت روغن سویا به دلیل موجودی های بیش از حد انتظار امریکا کاهش پیدا کرد.

در ماه ژانویه سال ۲۰۱۷ میزان روغنکشی سویای امریکا بیش از اندازه‌ای بود که انتظار می‌رفت. طبق گزارشهای موجود میزان روغنکشی در ماه ژانویه، اندکی بالاتر از میزان روغنکشی ماه دسامبر و ۷% بالاتر از میزان روغنکشی های مدت مشابه سال گذشته می باشد.ب ه این ترتیب میزان روغنکشی سویای امریکا در ماه ژانویه احتمالا به ۴،۶۳ میلیون تن و جمع کل میزان روغنکشی های امریکا در حدفاصل میان دسامبر تا ژانویه فصل ۱۷-۲۰۱۶ به ۴/۲۲ میلیون تن رسیده، این یک رکورد جدید و %۳/۳ بالاتر از میزان روغنکشی امریکا در مدت مشابه سال گذشته محسوب می شود.

احتمالا میزان تولید روغن سویای امریکا بدلیل افزایش باردهی محصولات اندکی افزایش پیدا کرده، پیرو گزارش های NOPA، میزان موجودی های ذخیره سازی شده روغن سویای امریکا در پایان ماه ژانویه بسیار بیشتر از حدی بوده که انتظار میرفت؛ به این ترتیب جمع کل میزان موجودیهای سراسری ذخایر روغن سویای امریکا به ۰٫۹۶ میلیون تن رسیده، که اندکی بیشتر از میزان موجودیهای مدت مشابه سال گذشته و ۰٫۱۱ میلیون تن بالاتر از میزان موجودیهای ماه قبل می باشد.

پیش بینی‌های هواشناسی حاکی از آنست که از پانزدهم تا بیستم ماه فوریه باز هم دربسیاری از ایالتهای برزیل، آرژانتین و اروگوئه بارشهای شدید باران وجود خواهد داشت. این بارشها احتمالا به محصولات صدمه وارد خواهد کرد. در صورتیکه برداشت محصولات در بخشهایی از برزیل تاخیر بیشتری پیدا کند، محصولات سویای رسیده، دچار آسیب دیدگی خواهند شد.

گزارشها حاکی از این است که میزان صادرات سویای برزیل در طی ماه فوریه بسیار زیاد و از حد ۵/۳ تا ۴ میلیون تن نیز فراتر رفتند (در قیاس با ۲ میلیون تن در سال گذشته)، بیشتر این صادرات به چین ارسال شده است.

در پانزدهم ماه فوریه قیمت روغنهای نباتی تغییر چندان محسوسی نداشت. قیمتهای FOB صادراتی روغن پالم، روغنهای لوریک و روغن آفتابگردان هیچ تغییری پیدا نکرد، ولی قیمت روغن سویا و روغن کلزا اندکی کاهش پیدا کرد.

در شانزدهم ماه فوریه قیمتهای فروش آتی روغن خام پالم در بازار بورس مالزی با اندکی کاهش باعث معکوس شدن روند صعودی قیمتها در روز گذشته شد.

سایت مرجع : http://www.ivoia.com