روغن ویژه کرم بیسکوئیت

روغن ویژه کرم بیسکوئیت

کاربرد :

انواع کرم بیسکوئیت

مزایا :

ایجاد بافت نرم در کرم بیسکوئیت

جلوگیری از لغزش بیسکوئیت اطراف کرم

عدم ماسیدگی در دهان

دارای بافت سفید

جلوگیری از برگشت طعم کره

سازگار با شرایط تولید بیسکوییت