روغن ویژه شکلات

روغن ویژه شکلات

موارد مصرف :

70

جهت تولید انواع شکلات

قابل مصرف در تولید انواع کرم های شکلاتی

 

مزایا :

جلوگیری از چسبندگی شکلات به قالب

عدم ماسیدگی در دهان

ایجاد طعم مطبوع در شکلات

عدم ایجاد سفیدک در شکلات