روغن ویژه خامه قنادی

روغن ویژه خامه قنادی :

موارد مصرف :

جهت مصرف در انواع خامه برای کیک و نان خامه ای

قابل مصرف در انواع شیرینی های تر

قابل مصرف در تولید بستنی

مزایا :

پایداری خامه تولید شده

دارای بافت نرم

اسید چرب ترانس پایین

ایجاد حجم مناسب در خامه تولید شده